Syftet är att samverka för att öka kunskapen och att marknadsföra svensk och finsk havre på exportmarknader.

Under ett gemensamt varumärke samlas svenska och finska företag, ofta med konkurrerande utbud, för att expandera exporten av havre från Sverige och Finland.

Anna Carlström är ansvarig för satsningen och har en gedigen bakgrund inom livsmedel från bland annat Svensk Fågel och Lantmännen.

  Anna, vad är det som är unikt med den svenska och finska havren?

 • Gemensamt för länderna är odlingsklimatet med friskt vatten och långa sommarnätter, vilket ger havre av mycket hög kvalitet. Engagemanget för ett hållbart jordbruk och att vi kan garantera spårbarhet är också otroligt viktiga egenskaper.

 

Ni marknadsför er som nordiskt, vad betyder det i ett internationellt sammanhang?

 • Det nordiska har delvis en exotisk klang, beroende på var i världen man befinner sig. Men grunden handlar om kunskap om hållbarhet och miljöhänsyn. De svenska och finska lantbrukarna har ett mycket gott renommé som medvetna odlare, som använder insatsmedel med stor försiktighet. Kvaliteten är delvis också kopplad till klimatet, med kyliga vintrar och en kort intensiv sommar. Vi har helt enkelt mycket bra förutsättningar för att odla havre av hög kvalitet.Tar man det till nästa steg – livsmedelsindustrin – så ligger den mycket långt framme avseende hållbarhetsfrågor. Men utbudet, tillsammans med satsningar på produktutveckling och FoU, är givetvis avgörande på en tuff internationell marknad.
 •  

   Oatly satte ju svensk havredryck på den internationella kartan, vad är det som gör det så attraktivt för konsumenter att komplettera sin kost med havredryck?

  • Konsumenterna blir mer och mer intresserade av var och hur maten produceras. Att kunna erbjuda komplement till traditionella livsmedel, oavsett om vi talar om drycker eller andra produktgrupper, är en styrka. Att havre kan vara grund för allt från havregryn och müsli till drycker och högvärdiga ingredienser är fantastiskt! Havrens dokumenterade effekt att kunna sänka eller minska kolesterolhalten i blodet är till exempel en unik egenskap.

   

   Hur kan man som svenskt eller finskt företag inom havrelivsmedel komma med i Nordic Oats?

  • Företag som är verksamma i Finland eller Sverige inom havreområdet kan bli medlemmar. Att man som litet eller stort företag – från två mindre länder – gemensamt kan nå den internationella marknaden ger många fördelar. Vårt samarbete med Try Swedish och Food From Finland är en styrka, när vi med gemensamma krafter, men med olika kompetenser, arbetar för att öka efterfrågan på vår unika nordiska havre.

   

  Läs mer på thenordicoats.com

  Träffa Nordic Oats och havreföretag på Foodex i Tokyo 2023.

  Want to know more?

  Get in touch with Try Swedish