Try Swedish aktiviteter i Japan har hittills fokuserat på affärs- och säljfrämjande av befintliga produkter mot den 127 miljoner stora japanska befolkningen. Det arbetet kommer att fortsätta, men vi ser också ett ökat intresse från japansk livsmedelsindustri för nya och innovativa livsmedelsprodukter från Sverige; nya växtbaserade livsmedelsprodukter, ekologiska och hälsosam mat i allmänhet.

Livsmedelsimporten till Japan, världens tredje största konsumentmarknad, ökar årligen med nästan 10 procent, varav ingredienser och råvaror för livsmedelsindustrin utgör en stor andel.

Vi vill undersöka möjligheten att söka nya samarbetsmodeller med japanska livsmedelsföretag, utöver att exportera färdiga livsmedel, också möjliggöra för ökat användande av svenska ingredienser i japansk livsmedelsproduktion, licensiering för lokal produktion i Japan, gemensamma forsknings- och utvecklingssamarbeten, marknadsföra smarta lösningar för HoReCa etc.

Vad innebär deltagande i Sweden Food Lab Japan?

– Vi kommer att lansera en plattform för att möjliggöra för svenska företag ökat utbyte med japansk livsmedelsindustri
– Företag kommer att digitalt kunna presentera sina produkter och lösningar för japanska livsmedelsföretag
– Förhoppningen är att möjliggöra för nya affärer för svenska företag med japansk livsmedelsindustri

Är du intresserad av att delta eller har frågor om Food Lab?
För mer information ta kontakt med: Carl Norsten, Business Sweden Tokyo

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish