Den amerikanska livsmedelsmarknaden kan kännas överväldigande, då det är komplicerat att mappa ut de olika aktörerna, förstå kostnadsstrukturer och att förbereda sig för det oförutsedda.

Try Swedish (Business Sweden), Food From Finland (Business Finland) och Nordic Innovation House – Silicon Valley har gått samman för att stötta nordiska livsmedelsföretag med användbara insikter och praktisk information om den amerikanska marknaden levererat i en kostnadsfri webinar serie. Läs mer om alla sessioner och se dem i efterhand på Nordic Innovation Houses sida.

Öppna PDF för en överblick av marknaden: U.S. Food Retail – Strategic Handbook
Öppna PDF för en pedagogisk inblick i FDA regelverket: USA: FDA Handbook Food

Vid frågor kontakta jessica.connelly@business-sweden.se

Nordiska livsmedel i USA – Webinar serie – se tidigare webinar

Denna webinar serie är framtagen för att förmedla så väl givande insikter som praktiskt hands-on stöd för nordiska livsmedelsbolag som vill expandera i USA, oavsett fas. Den är intressant för dig oavestt om du just nu utvärderar om USA är rätt marknad för dig, eller om du skulle vilja expandera din nuvarande närvaro på marknaden.

SEP 22 2020: How to launch your Nordic food brand in the U.S. (Länk till inspelning)

Topic: Intro to the webinar series and overview of grocery handbook
Speaker: Therese Dalebrant, Business Sweden San Francisco
Overview of US landscape: role of distributors, brokers, retail. How companies should prepare when entering the market.

SEP 29 2020: Nordic Food x KeHE: Navigating the U.S. Grocery Industry (Länk till inspelning)

Topic: U.S. distribution landscape
Speaker: Alex Marx, Director Category Management, KeHE distributors
About KeHE: KeHE is one of the best know natural foods distributor in the U.S. They are connected with appr. 40 000 retailers, e.g. . Sprouts, Walmart, Albertsons, Publix, Target and Meier.

OCT 20 2020: Building your U.S. go-to-market strategy 101 (Länk till inspelning)

Topic: U.S. landscape vs Europe – Planning market strategy
Speaker: Bob Burke, Natural Products Consulting,
Overview of the landscape, partners, pricing, margins, chargebacks, types of retailers etc.

NOV 11 2020: – Master Influencer Marketing in the U.S. (not food specific)

Topic: Learn how to approach your retail company’s influencer strategy in the U.S. market
Speaker: Julia Undin, General Manager of Relatable‘s New York team
Introduction to the U.S. influencer marketing landscape and how it differs from the Nordic market.

NOV 17 2020: E-Commerce as a way to enter the U.S. food market

Topic: How to launch online in the U.S.
Speaker: Betsy McGinn, McGinn eComm
Overview of the e-commerce landscape in the U.S. and the difference between getting listed on Amazon, Kroger, thrive market, Instacart etc.

DEC 1 2020: U.S. Food Importing for Nordic Brands

Topic: How to set up importing process
Speaker: Lars Berntson, Chicago Importing
Overview of the importing process, how to work with specialty stores, how to leverage the Nordic angle and presentation of Chicago Importing company.

APR 6 2021: Navigating FDA regulations

Topic: Navigating FDA regulations from the Nordics
Speaker: Therese Dalebrant, Business Sweden

MAY 4 2021: Nordic Food x Perishable Shipping Solutions (PSS): E-Commerce fulfillment

Topic: Strategies and best practices to successfully grow your perishable/frozen food brand in the U.S. E-commerce channel
Speaker: Danny Catullo, Co-Founder & Chief Customer Officer of Perishable Shipping Solutions. PSS a leader in the pick & pack E-commerce fulfillment market focused on shipping perishable foods. They service Amazon, DTC websites, Walmart, Costco, Target, Shopify, and more.

JUNE 1 2021: Nordic Food x KeHE: Distribution + Matchmaking

Topic: Learn what it takes to get listed at KeHE and their retail partners together with Try Swedish and Food From Finland
Speaker: TBD

 

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish