Photo: Try Swedish
 

Try Swedish är det internationella koncept som Business Sweden använder för att marknadsföra den svenska livsmedelsindustrin utomlands, i syfte att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter på nya potentiella marknader och locka internationella inköpare. Business Sweden har kontor i över 40 länder och på 10 av dessa finns det personer som arbetar aktivt med att hjälpa svenska livsmedelsföretag att öka sin globala försäljning på olika vis.

Varje år genomför Business Sweden aktiviteter med målsättningen att hjälpa svenska företag ut i världen samt att bidra till ökad svensk livsmedelsexport. Detta sker i form av inköpssamarbeten, matchmaking, testförsäljning i butik, marknadsbesök och deltagande på internationella mässor i gemensamma svenska samlingsmontrar. Kommande aktiviteter, samarbeten och seminarium kan du hitta här.

Du kan få individuellt stöd av oss, utifrån dina specifika förutsättningar och behov, lokalt på den marknaden som du vill in på genom att vi…

 • identifierar potentiella distributörer eller agenter som kan passa just dina produkter
 • genomför kvalitativa och/eller kvantitativa marknadsanalyser för att
  • klargöra potentialen i den lokala marknaden
  • jämföra potentialen med andra marknader för att underlätta ditt strategiska arbete
  • identifiera och förstå din kundgrupp
  • undersöka hur dina konkurrenter arbetar
  • undersöka vilken säljkanal som funkar för ditt varumärke
 • bistår med praktiskt stöd för att starta lokalt dotterbolag, hitta kontorsplats samt lokal fakturering
 • informerar om gällande regelverk och hur du kan gå tillväga för att uppfylla lokala krav och regelverk

På hemmaplan, runtom i Sverige, genomför vi seminarier i syfte att informera, inspirera och kompetensutveckla. Vi informerar om märkningar och krav, trender i handeln, presenterar marknadskartläggningar och ger exportrådgivning. Den nätbaserade Livsmedelsguiden ger ingående information om märkningar och krav på olika marknader.

Livsmedelsstudie

För att kunna stödja de svenska företagen bättre har Business Sweden analyserat exportpotentialen för 12 livsmedelssegment. Rapporten visar att det finns god förutsättning för svensk livsmedelsindustri givet våra hållbara och snabbfotade företag med innovativa och säkra produkter. Tre marknader med extra hög exportpotential identifierades per segment. Totalt identifierades 14 marknader där Hongkong, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland visar bredast potential för svenska livsmedelsföretag.

Nyhetsbrev

Här hittar du information om våra nyhetsbrev och här kan du signa up för kommande utskick.

Följ oss gärna på sociala medier för mer information:
Try Swedish på Facebook
Try Swedish på LinkedIn för svenska livsmedelsföretag
Try Swedish på Instagram

Kontakta oss

GDPR(Required)

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish