Otaliga rapporter, nu senast IPPC rapporten från FN:s klimatpanel konstaterar att de allvarliga klimatförändringar vi ser kräver omfattande åtgärder inom en rad områden för att inte eskalera. Inte minst gäller det inom matproduktionen. Globalt står jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning för närmare en fjärdedel, 23 procent, av de utsläpp av växthusgaser som människan orsakar, enligt rapporten.

Skillnaderna är emellertid stora mellan länder och mellan kontinenter. Sverige ligger långt fram vad gäller hållbarhet i alla delar av livsmedelskedjan, från primärproducenterna till livsmedelsproducenterna och till dagligvaruhandeln. Det svenska lantbruket är mycket väl utvecklat utifrån miljö- och klimatperspektiv med ambitiösa mål som ständigt strävar efter ytterligare förbättringar. 

Olika typer av mat har olika klimatpåverkan. Hållbara matvanor kan bidra till minskade utsläpp, en varierad kost med ökad andel växtbaserad mat kan vara ett sätt, ett annat är att minska på matsvinnet. Svenska livsmedelsproducenter är snabba på att fånga upp megatrender och duktiga på att utveckla nya innovativa produkter för att möta dessa och det finns en stor potential i att exportera våra produkter och vår kunskap inom området.

Business Sweden har tillsammans med branschen utvecklat ett nytt koncept Beyond Organic med syfte att lyfta fram och berätta om vad som gör ekologiska och naturliga livsmedel från Sverige så attraktiva.

Beyond Organic

Bra mat skall vara hälsosam, klimatvänlig, utan tillsatser och smaka gott. Sverige flyttar ständigt fram gränserna för vad som är bra mat. Av de ekologiska livsmedlen som är producerade/hanterade i Sverige uppfyller 80% KRAV – standard. Sverige har en lång tradition där antibiotikaanvändning vid djuruppfödning är förbjudet annat än i rent medicinskt syfte. Vidare har Sverige ett rent grundvatten. Svenskarna är progressiva och har en hög livskvalitet och vi är bland de topp tre mest hållbara länderna i världen. Sverige är känt för att tänka annorlunda och innovativt, ta tex IKEA, Spotify, iZettle, men också inom livsmedelsindustrin hittar vi framstående och innovativa företag som Oatly och Food for Progress.

I de svenska bären (ex. blåbär, lingon, hjortron, havtorn) finns en hög koncentration av C-vitaminer. Sverige är tillsammans med Finland världsledande på havre då vi har den bästa kvaliteten. Vi är också väldigt duktiga på att utveckla och ta fram nya sorter av utsäde som exporteras över hela världen. Baljväxter såsom bönor av olika slag utvecklas och nya sorter tas fram.

Beyond Organic konceptet kommer att lyftas fram i olika sammanhang och i olika exportfrämjande aktiviteter. Nu närmast i samband med den internationella Nordic Organic Food Fair (NOFF) mässan i Malmö den 13-14 november. Mässan lockar inköpare från norra Europa främst och nordisk ekologiska och naturliga / “fria från” produkter.

Fler exportfrämjande satsningar med fokus på ekologiska och naturliga produkter är på gång inom Try Swedish exportprogrammet. Bland annat i Tyskland, Holland och Storbritannien. Håll er uppdaterade genom att gå in i vår aktivitetskalender på TrySwedish.com, denna sida uppdateras kontinuerligt med alla aktiviteter som är på gång.

Vi ser framemot att träffa er i någon av alla Try Swedish satsningar som är på gång!

Maria Varnauskas

Manager – Try Swedish Exportprogram
Business Sweden

Augusti 2019

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish