Nu finns en unik möjlighet för dig att få in dina produkter på den lokala marknaden i Hong Kong. Inom Try Swedish har vi utvecklat ett nytt slags initiativ som heter “Sales on the Ground (Sales OTG)”, som möjliggör för företagen ett snabbspår för internationell expansion och för en fortsatt export under coronapandemin.

Under piloten under 2021, blev fyra svenska livsmedelsmärken utvalda att delta, och de hann nå en försäljning på 1 miljon SEK. Under 2022 förlänger vi samarbetet och fortsätter erbjuda denna möjlighet för framåtlutade svenska livsmedelsföretag. Det är den “enklaste” marknaden att ta sig in på i Asien på marknader som Hong Kong och Macau. Du kommer att få stöd av oss lokalt och av en lokal distributör som är en strategisk partner till oss i detta.

Produktkategorier som distributören nämnt är av störst intresse är (men inte uteslutande):

• Baby food
• Beverage especially juice, plant-based milk and cider
• Confectionary, e.g. biscuit, chips
• Frozen seafood
• Frozen meat (pork/beef/chicken)
• Ready-to-eat products

Detta är ett nytt koncept som vi bjuder in till, och från dag 1 kommer du att ha en lokal distributör och representant som kan sköta försäljning och marknadsföring av dina produkter.

Syftet är att minimera det svenska företagets investering både i tid och pengar, samt risken för att kunna utforska en ny marknad i Asien.

Anmäl dig så snart som möjligt för att kunna bli utvald. Distributören vill gärna arbeta med ett varumärke per produktkategori, så det är först till kvarn som gäller.

Företag intresserade av att veta mer om projektet och om sina möjligheter att bli sammankopplade med distributören är välkomna att höra av sig till Clarisse Koo: Clarisse.Koo@Business-sweden.se

 

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish