Photo: Lantmännen
 

Vi fick ett samtal i februari 2020 med en av medlemmarna i styrgruppen för Try Swedish livsmedelsexportprogram, Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen koncernen. Han gav oss möjligheten att ställa frågor om hur livsmedelsexportstrategin utformas.

Patrik, hur viktigt är livsmedelsexportfrämjandet och hur tänker styrgruppen kring arbetet med Try Swedish programmet?

Satsningen på exporten är en av grundpelarna i den nationella livsmedelsstrategin.

– Export är alla livsmedelsföretags angelägenhet, då branschen är starkt exportberoende för sin utveckling mot ökad lönsamhet och konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan, säger Patrik.

– Dessutom förändras omvärlden, för ca 20 år sedan upplevde vi i branschen konkurrenskraftsproblem på exportmarknaderna, idag gör vi inte det. Vi kan vara med och tävla med våra erbjudanden.

– Den globalt växande medelklassen driver efterfrågan på livsmedel, och i de marknader där den ökar, såsom i tillväxtmarknaderna, är det viktigt att finnas. Därför är det nödvändigt att ta klivet utanför Europa. Det gör att satsningen med dedikerade livsmedelsansvariga på dessa tillväxtmarknader är en så viktig del inom programmet, fortsätter han.

– Finland har likheter med Sverige och båda länderna är små marknader som är starkt exportberoende. Att utveckla det svensk-finska samarbetet kring marknadsföring och export av bl a nordiska råvaror som havre och produkter därav är positivt, enligt Patrik.

– Långsiktighet är viktigt i utvecklingen av exporten och det gäller också i livsmedelsfrämjandet. Det är därför mycket positivt att Regeringen valt att göra en långsiktig satsning på främjandet, från 2020 till 2025.

Patrik, hur ser Lantmännens egna exportstrategi ut?

– Lantmännens strategi har likheter med den nationella livsmedelsstrategin. Vi finns i hela värdekedjan med global närvaro och exporten är en mycket viktig pelare i vår strategi framåt. Vi ser möjligheter att utveckla hela kedjan vad gäller exporten, från råvaran havre, till müsli och till specialingredienser. Vi har såklart fler råvaror än havre som vi samarbetar kring när det gäller exporten, andra spannmål såsom vete, råg och maltkorn och produkter därav, det vill säga vodka, knäckebröd och ingredienser till drycker.

– Vi på Lantmännen strävar efter att aktivt delta i Try Swedish aktiviteter, bland annat mässorna och inköpssamarbeten.

För Lantmännen är exporten viktig, men även den internationella affären – dvs att bygga lokal närvaro i viktiga globala marknader.

– Totalt finns till exempel Unibake med bageriproduktion i 25 länder.

– Ekologisk havre och produkter därav, är en viktig del i Lantmännens exportportfölj. Exempelvis är vi största kvarnaktören inom ekologiskt i Danmark. Lantmännen Unibakes produkter finns idag i dessa 25 länder och man tillhör topp 5 globalt sett på bagerisidan. Unibake har blivit en exportsuccé, och omsätter idag 12 miljarder SEK.

– Ett annat exempel är Finland, varifrån man exporterar Finncrisp knäckebröd till 60 länder runt om i världen. Lantmännen bygger på strategin från jord till bord och vill verka i hela värdekedjan, poängterar Patrik.

Hur arbetar ni med havre?

– Lantmännen driver ett initiativ kring havre tillsammans med Finland kallat Nordic Oats med målsättningen att tillsammans marknadsföra svensk och finsk havre/havreprodukter mot den internationella marknaden.

– Lantmännen är dessutom världsledande när det gäller växtförädling av havre, som är en stor exportvara till Kanada, licensersättningen utgår för rättigheten till själva havresorten, fortsätter Patrik.

Någon kommentar om ert hållbarhetsarbete?

– Lantmännen strävar i all sin verksamhet både i Sverige och globalt efter hållbarhet i alla led. Patrik berättar med glädje, att Lantmännen har utsetts till det mest hållbara varumärket i Sverige 2019, både totalt sett och i kategorin snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG). Resultatet kan ses i Sustainable Brand Index (SBI) hållbarhetsundersökning inom Business- to- Business 2019.

– Det visar att Lantmännens långsiktiga arbete med att driva utvecklingen av framtidens jordbruk och företagets fokus på hållbarhet i hela kedjan från jord till bord är tydligt både för konsumenter och kunder.

Slutligen framhåller Patrik Myrelid att Lantmännen strävar efter att delta vid Try Swedish aktiviteter och understryker att det är en otroligt fin möjlighet som hjälper svenska livsmedelsföretag att arbeta med sin exportstrategi.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish