Business Sweden erbjuder kostnadsfri information om exportregler som företag kan mötas av i världen. För livsmedelsbranschen har våra exporttekniska experter tagit fram Livsmedelsguiden, som du kan hitta här.

Står ditt företag inför en internationell expansion eller är ditt företag redan verksamt på flera utländska marknader? Oavsett så är det viktigt att sätta sig in i de exporttekniska frågorna. Livsmedelsexport regleras ofta av en mängd lagar och bestämmelser. I Livsmedelsguiden hittar du information om olika länders importregleringar, krav på märkning och EU-information.

För att lyckas i dina ansträngningar som exportör krävs att du har kunskap i de lagar och bestämmelser som reglerar livsmedelsexporten. Olika länder har olika krav och önskemål för importen av livsmedel, bland annat för hur en produkt ska vara märkt och vilka dokument som ska visas upp vid införtullningen. I Livsmedelsguiden hittar du bland annat olika länders krav på märkning av livsmedelsprodukter, information om tullar och skatter samt länkar till olika länders kontrollmyndigheter både inom och utanför EU.

Att i god tid sätta sig in i de exporttekniska frågorna är viktigt för att minska risken att varan inte får tillträde till marknaden, till exempel att den fastnar i den utländska tullen. Därmed kan du också öka din kunds positiva upplevelse.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish