Photo: David Thunander/Livsmedelsföretagen
 

Malin, hur kommer det sig att Viking Malt har blivit så framgångsrika exportörer som tar marknadsandelar i världen?

En framgångsfaktor för oss är att vår råvara, maltkornen, växer på svenska åkrar i närheten av vårt mälteri (förädlingsanläggning) i Halmstad, vilket ger en smidig supply chain. Vårt maltlager ligger i direkt anslutning till hamnen och vi kan fylla både bulkbåtar och containrar utan mellanhänder. Båda dessa faktorer gör att vi kan hålla nere kostnaderna och vara konkurrenskraftiga samt flexibla i leveranssätt utifrån kundens behov.

Våra kunder är till 90% bryggerier, därefter destillerier men vi säljer även små volymer till livsmedelsindustrin, då malt har många goda hälsoegenskaper. Eftersom bryggeribranschen är väldigt konsoliderad, öppnas det fler möjligheter till kundernas globala operationer när vi väl har blivit ackrediterade hos en kund och vunnit dess förtroende.

Jag skulle säga att det finns bra förutsättningar för export av malt från Sverige, då det finns ett överskott av maltkorn och malten vi producerar genomgående håller en hög kvalitet.

Finns det fördelar med att vara just ett svenskt företag på världsmarknaden?

Både och, självklart har Sverige ett gott rykte överlag, speciellt när det gäller kvalitet och hållbarhet, men det är anläggningarna och människorna bakom produktionen som spelar roll. Vi måste själva vara bra på innovation, kunna anpassa oss efter kundernas krav och vart de är på väg, så att vi skapar den malten som efterfrågas.

Särskilt våra större kunder har fokus på hållbarhet och vi försöker utvecklas mot samma håll som kunderna i deras hållbarhetstänk. För ju bättre vi är på hållbarhet, desto lättare når kunden också sina hållbarhetsmål.

Hur arbetar ni för att kunna sticka ut i den internationella konkurrensen?

Europa står för merparten av maltproduktionen i världen och det är utmanande som svenskt företag att konkurrera med mälterier på kontinenten som har en hamnposition. Vi här uppe får en längre ledtid, så vi arbetar noga med planeringen för den globala försäljningen. Till hemmamarknaden levererar vi i bilar, vilket har ett annat flöde. När det gäller exporten så måste vi hitta en balans i kundernas leveransönskemål och vårt produktionslager, vilket kan vara extra svårt när det gäller sjöfrakt då fartyg ofta kan bli försenade.

En av våra styrkor är som sagt att vi arbetar långsiktigt med kunderna, Det krävs så mycket innan man kommer igång med en kund; vi måste kunna uppfylla önskemål gällande kvalitet, fraktlösningar och exportdokumentation, så det är inte realistiskt att byta kund varje år, utan en kundrelation måste vara långsiktig.

För att kunna vinna en kunds förtroende arbetar vi både med hårda och mjuka värden. Att säkra produktkvaliteten är otroligt viktigt, att hitta rätt leveranssätt så att det fungerar, uppfylla alla certifikat som kunden och det specifika landet kräver och säkra betalningen.

Samtidigt är det arbetet med de mjuka värdena som gör att relationen byggs upp och skapar förtroendet, parallellt med att de praktiska faktorerna är på plats. Vi erbjuder en smidig process, eftersom vi har en flexibel organisation med hög kunskapsnivå. Vårt kundfokus gör att vi oftast kan vara tillmötesgående om kunden exempelvis vill ändra leveranstid eller något annat i en beställning.

I dagens läge är det rätt lätt att arbeta nära varandra trots att kunden är på andra sidan jorden. Med exportkunder försöker vi ha regelbundna Skype/telefon möten.

Photo: Viking Malt

Har Viking Malt arbetat något med Business Sweden eller andra organisationer inom Team Sweden?

Vi har genom årens lopp tagit hjälp av den exporttekniska avdelningen på Business Sweden och tidigare på Exportrådet, för att lösa olika konkreta dokumentfrågor eller exporthinder. Senast pratade vi med dem under sommaren gällande Brexit.

Vi arbetar med EKN också, speciellt i samband med att vi får nya kunder så att vi kan säkra betalningen.

Jag tycker det är utmärkt att ha en bra partner i sitt eget land, jag tror att företagen kan missa vilken kompetens som finns tillgänglig och att man kan gagnas av ett nära samarbete med Business Sweden. De har alltid varit tillgängliga för frågor, och har annars lotsat mig till rätt person.

Hur ser du på det svenska ölundret och framtiden?

Prognoser pekar på en fortsatt ökning av ölkonsumtionen i världen, så framtiden ser ljus ut och kommer kräva större mängder malt. Från Halmstad säljer vi också till mikrobryggerier runtom i Sverige. Det är roligt att det segmentet växer och skapar ett intresse för öl bland konsumenterna.

Globala trenden är fortsatt tillväxt för mikrobryggerier, som ofta behöver specialmalt till sin öl. Dessutom satsas det mer på premiumöl, som oftast innehåller mer malt. Det är även roligt att segmentet för alkoholfri öl fortsätter växa och att det nu finns så många flera och goda nya alkoholfria ölvarianter.
Vi har idag full produktion i anläggningen i Halmstad, och vi vill finnas till för de svenska bryggerierna. Vår prio är att tjäna hemmamarknaden först och därefter exportera.

Slutligen, vilka är dina främsta tips för en lyckad export?

1. Långsiktighet är en förutsättning för ett lyckat samarbete där du kan förstå kundens behov och kunna produktutveckla därefter.

2. Ha en smidig och kostnadseffektiv värdekedja som kan anpassas efter olika kunder för att vara konkurrenskraftig.

3. Skapa förtroende och kommunicera ofta med kunden! Både via telefon/Skype och personliga besök.

4. Ring och ta hjälp av Business Swedens kunniga exporttekniska avdelning när du behöver lösa konkreta dokumentfrågor.

Grattis Viking Malt till Livmedelsexportpriset och stort tack Malin för att du delat med dig av din kunskap och dina lärdomar!

Viking Malts hemsida

Viking Malt på Facebook

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish