Photo: NICK'S
 

Maria, varför satsar Nick’s på export?

Vi påbörjade vår exportresa 2017, samtidigt som vi gjorde en resa där vi ompositionerade varumärket. Vid den tidpunkten hade vi ingen riktig strategi för exporten. Man kan säga att vi arbetade mer opportunistiskt. För drygt ett år sedan satte vi en exportstrategi. 2020 så förväntas exporten vara större än vår omsättning i Sverige.

Främsta målet med exporten är att kontinuerligt kunna växa som bolag och att öka omsättningen. Vi grundandes av en entreprenör som redan drivit ett bolag som omsatte 300 MSEK en gång, nu ska vi lyckas med det och mer därtill. Dessutom vill vi att Nick’s ska vara ett stort bolag. Det har att göra med vår mission, att förändra sockerindustrin från grunden. För att kunna göra det behöver vi komma utanför Sveriges gränser.

Vilka marknader fokuserar ni på och varför?

Sverige är vår hemmamarknad, och även om vi finns på flera europeiska marknader, är vårt största fokus för i år Norden. Vi vill växa snabbt, men varsamt. Dessa länder ligger nära till hands och vi har redan upplevt en stark efterfrågan från konsumenter, bland annat via sociala medier.

Parallellt ligger fokus även på USA. Vi har gjort stora investeringar för att kunna lansera i USA till hösten. USA valde vi då det är en viktig marknad för konsumentprodukter, och med ett stort inflytande på resten av världen. Samtidigt så kräver en lansering i USA betydande kapital och resurser, man måste ha rätt team på plats. Det säger sig själv att en lansering på en marknad med över 300 miljoner invånare kräver både rätt strategi, kontakter och kapital.

Photo: NICK’S

Hur förbereder du dig inför att lansera på en ny marknad?

Jag gör den klassiska marknadsresearchen. Jag vill förstå marknaden, hur konsumenterna fungerar, hur tillväxten per kategori ser ut etc. Det är dock svårt att få grepp om en lansering ska lyckas enbart genom research. Ibland är det bästa faktiskt att bara testa och våga gå på pumpen. Du lär dig ofattbart mycket på vägen!

Hur ser ni på onlineförsäljning?

En stor del av vår omsättning härrör i onlineförsäljning. Bars är relativt enkelt att sälja online om man investerar tillräckligt i rätt kanal. Vi har en person som arbetar heltid med Amazon och vi arbetar parallellt med e-handel på de flesta marknaderna. Att ha tidigare online försäljning i ett land kan fungera utmärkt som ett proof of concept då man senare ska gå över till vanliga retailkanaler.

På Amazon i Europa växte vi snabbt ur deras Launchpad program för emerging brands. Vi är stolta över att vara ett av de bäst säljande varumärkena för Amazon i Europa. I Tyskland är en av våra produkter den tredje mest sålda på Amazon, där säljer vi bättre än Snickers och Kit Kat!

Vilka är de största utmaningarna, respektive styrkor, med att sälja Nick’s till utlandet?

Det allra tuffaste är att hitta rätt partners lokalt. Vi vill ha en långsiktig relation med våra distributörer och marknadsföringspartners. De måste förstå vår branding och mission och man kan behöva vara tålmodig för eventuella kulturella och språkliga barriärer.

En annan utmaning är att verkligen förstå skillnaden mellan olika marknader. Därefter skulle jag säga all oförutsedd administration. Man bör inte underskatta mängden certifikat och intyg som kan behövas, speciellt utanför EU.

Den största styrkan är att varumärkeskännedomen blir större för varje dag. Vi får även bra insikter om våra produkter genom att finnas på nya marknader, vilket kan leda till produktutveckling och innovation. Dessutom hjälper internationella intryck i sig till att utveckla bolaget.

Har Nick’s arbetat något med Business Sweden? I vilket sammanhang och vad har det resulterat i?

Vi har flera pågående projekt med Business Sweden. Vi genomför bland annat en partnersökning samt deltar i ett pågående onlinesamarbete. I mars deltog vi i den svenska samlingspaviljongen på Expo West, i Anaheim, USA. Vi är väldigt nöjda eftersom våra mål med mässan överträffades och deltagandet gav många värdefulla nya kontakter.

Det tydligaste resultatet är att när man väl har en etablerad kontakt på Business Sweden så blir vägen kortare för att kunna ställa en kort fråga, eller få en offert för ett research projekt. Ni kan fungera som ett ypperligt bollplank när man funderar på något specifikt om en marknad.

Slutligen, vilka är dina fem tips för en lyckad export?

1. Gör marknadsresearch! Distribution, försäljning och konsumenter skiljer sig åt otroligt mycket från marknad till marknad. Ju mer detaljer, desto bättre!

2. Hör bland dina kontakter efter information om marknaden, mycket kan man inte läsa sig till. Ta hjälp av en lokal konsult, exempelvis Business Sweden.

3. Att hitta rätt partner är svårt. Försök hitta ett lokalt team i möjligaste, det är det absolut bästa om det går. Annars är det en stark fördel att ha ett internationellt team. En internationell profil på teamet leder till snabbare beslut om någon redan är från den aktuella marknaden.

4. Skräddarsy så mycket som möjligt av marknadsföringen till den nya marknaden.

5. Testa småskaligt i form av piloter och skala därefter upp. Börja med en stad, eller en kedja. Ta in alla nyttiga insikter från konsument och kund, och utveckla ditt erbjudande därefter.

Stort tack Maria för att du delat med dig av din kunskap och dina lärdomar!

Nick’s hemsida

Nick’s på Instagram 

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish