Photo: Alex & Phil
 

Robert, hur kommer det sig att Alex&Phil satsar på export?

Vår ambition är att etablera Alex&Phil och våra produkter som ett givet premiummärke i barnmatshyllan. I det ingår att växa dels i fråga om produktutbud, dels när det gäller nya marknader. Sedan vi startade för drygt fyra år sen har vi gått från tre produkter till 28 och vi har breda listningar på alla stora svenska dagligvarukedjor, online och offline. Det har skapat en stabil bas med stark tillväxt här hemma som i sin tur möjliggjort den exportsatsning vi nyligen inledde.

Marknadsundersökningar har visat att vår barnmat är ledande ur bland annat ett näringsperspektiv och miljötänk, inte bara i Sverige utan även internationellt. Det rimmar väl med en ökad medvetenhet om dessa viktiga frågor i vår målgrupp. Det finns med andra ord en efterfrågan som matchar vårt erbjudande och vår ambition och den vill vi utnyttja.

Hur kom det sig att ni tog klivet till Sydkorea?

Vi är ett litet företag med begränsade resurser till kvalificerad omvärldsanalys. Därför är det viktigt för oss att kunna använda oss av den insikt, kompetens och närvaro som andra besitter, som till exempel Business Sweden.

När vi tittade på Asien och vilka länder där som skulle kunna bli aktuella att närma sig initialt, fokuserade vi främst på politiskt stabila och demokratiska länder som ingått frihandelsavtal med EU. I nära dialog med Business Sweden kom vi fram till att Sydkorea var en intressant marknad, både i sig självt och som ”instegsland” till regionen.

Med hjälp av en internationaliseringscheck från Tillväxtverket kunde vi utforma ett projekt med Business Sweden, som gick ut på att hitta en lämplig samarbetspartner i Sydkorea. Projektet blev mycket lyckat och redan efter cirka åtta månader efter att vi träffat det urval av potentiella samarbetspartner som Business Sweden identifierat fanns våra produkter tillgängliga för sydkoreanska konsumenter.

Vilka är de främsta utmaningarna samt styrkorna med att sälja ekologisk barnmat till en ny marknad som Sydkorea?

Svenska produkter har en hög trovärdighet i många länder och när det gäller barnmat är det förstås extra viktigt för föräldrar att känna sig trygga med den mat de köper till sina barn.

Föräldrar och andra i barnets direkta närhet vill köpa det bästa och då passar Alex&Phils premiumprodukter väldigt väl in. I Asien finns det dessutom många länder som drabbats av livsmedelsskandaler och det gör att konsumenten ofta hellre väljer att köpa europeiska märken istället för produkter som producerats lokalt. EU-ekologiskt ökar trovärdigheten.

Utmaningen för vår del ligger framförallt i märkningen av våra produkter för att ge en bra och lagstadgad information på koreanska. Det krävs stora volymer för att kunna tillverka förpackningar på koreanska och då får det åtminstone initialt lösas genom dekaler, vilket både är resurskrävande och inte så passande på en premiumprodukt.

Photo: Alex & Phil

Slutligen, vilka är dina fem främsta tips för en lyckad export?

1. Spring inte nödvändigtvis till samma land som alla andra, var kritisk, lyhörd och flexibel.
2. Var ytterst selektiv med alla konsulter som hör av sig för att erbjuda sina tjänster och som anser sig veta vad som är bäst för dig och ditt företag.
3. Undersök noga förutsättningarna för att kunna exportera just dina produkter till det aktuella landet.
4. Lägg inledningsvis minst 80% av din tid och energi på att hitta bra, och rätt!, samarbetspartner i landet ifråga.
5. Lita på din magkänsla och devisen ”om det verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen också det”!

Grattis Alex & Phil till en lyckad lansering och stort tack Robert för att du berättat om hur ni har gått till väga.

Alex & Phils hemsida

Alex & Phil på Facebook
Alex & Phil på Instagram
Alex & Phil på LinkedIn

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish