Blickar ditt företag österut med sina hälsosamma produkter?

Under våren 2021 kommer Try Swedish att lansera en cross-border-plattform på TMall (Alibaba-ägt) i Kina, som kommer att löpa över ett år, och inkludera gemensamt logistikupplägg.

Ett särskilt intresse finns för flera livsmedelskategorier såsom ekologiska och torkade produkter, naturliga råvaror, kryddor, barnmat samt produkter riktade mot äldre.

I takt med att traditionell handel sammanflätas allt mer med online-kanaler och sociala nätverk ökar i betydelse, ser vi stora möjligheter för svenska produkter.

Då Kina har 54% av världens e-handel som drivs av 850 miljoner uppkopplade konsumenter, finns det utrymme att växa ytterligare både för de varumärken som redan är etablerade på marknaden, tillsammans med nya produkter.

Under 2020 har trenden mot produkter som associeras med hälsa, säkerhet och naturliga ingredienser ökat starkt. Attribut som ofta förknippas med Sverige och svenska produkter.

Uppdatering! Det finns nu under våren 2022 några enstaka platser kvar för företag att delta. Registrera dig så snart som möjligt för att delta i denna plattform. För mer information och anmälan är du välkommen att höra av dig till Johan.Lennefalk@business-sweden.se

Vi ser fram emot denna satsning och att tillsammans med er kunna erbjuda nya hälsosamma produkter till kinesiska konsumenter!

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish