Photo: Veg of Lund/DUG
 

Thomas, vad är bakgrunden till Veg of Lund?

Veg of Lund som grundades 2016, sprunget ur forskning vid Lunds Universitet av professor emerita Eva Tornberg. Forskningen resulterade i en patenterad, vegetarisk emulsion baserad på potatis och rapsolja som används som bas för smakrika, mättande och näringsrika livsmedel. Först ut på marknaden var smoothien My Foodie och nu lanseras det potatisbaserade mjölkalternativet DUG.

Hur kom det sig att Veg of Lund satsade på export?

My Foodie smoothien lanserades i mitten av 2018, och sedan började vi rätt snabbt med export. Det var enligt plan då Sverige är en tämligen liten konsumentmarknad, och det blir rätt svårt att sälja livsmedel på en sådan begränsad marknad.

Eftersom den växtbaserade kategorin är stor och växer på många marknader utanför Sverige, så det var naturligt att direkt gå igång med export och hitta nya marknader. Eftersom jag tidigare arbetat med export är det ett arbete jag leder själv då vi är ett relativt litet team.

Tänker ni olika gällande marknads- och exportstrategierna för My Foodie smoothien och DUG potatisdrycken?

Egentligen inte. My Foodie är vår första produkt som finns på marknaden, lanseringen av DUG har blivit något försenat av coronapandemin, men kommer att börja säljas nu i Sverige. När vi tittar på en ny marknad börjar vi först med ett geografiskt område och utvecklar sedan verksamheten därifrån.

I Sverige har vi börjat med storstäderna, i Storbritannien börjar vi med London, och samma strategi blir det när vi nu snart lanserar på fler marknader.

Hur har ni tänkt gällande marknadsval?

Vi har definierat tre strategiska marknader; Sverige, Storbritannien och USA, där vi inom kort kommer att lansera. Därutöver har vi licensaffärer på andra marknader med importörer / distributörer, där produkterna också kommer att lanseras snart, men på de tre strategiska marknaderna sköter vi expansionen själva.

Photo: Veg of Lund

Har pandemin påverkat era planer något?

Vi på Veg of Lund påverkades främst genom att alla projekt har tagit längre tid att få på plats. Vi skulle exempelvis ha lanserat DUG under hösten 2020, men det blev framskjutet till första halvåret 2021 istället.

Vad blir nästa steg framöver?

Vi har fullt upp och fokus ligger på lanseringarna. Planen framöver är att kunna utveckla och vidga produktsortimentet med ytterligare produkter, allt fortsatt med potatis som bas och vår patenterad emulsion.

Slutligen, vilka är dina tre bästa tips för en lyckad exportresa?

1. För ett litet bolag som oss, har Business Sweden varit och är en stor tillgång. Vi såg tidigt till att få kontakt med livsmedelsansvariga som kunde förmedla alla inbjudningar till olika marknadsaktiviteter runt om i världen. Det gjorde att vi har kunnat röra oss snabbare än om jag hade gjort allting själv. Särskilt inför lanseringen i USA har det varit extremt värdefullt stöd, även på andra långväga marknader som Singapore och Sydkorea är vi beroende av de insatser som Business Sweden genomför. Det viktigaste är att jag genom kontakten alltid har kunnat få frågan om vi vill delta och kunnat tacka ja.
2. För att få till exporten måste du hitta en bra samarbetspartner, en importör/distributör, alternativt hitta en stor kund på marknaden, vilket kan vara svårt som ett enskilt företag. Så där är tipset att hänga på Business Sweden och sedan fullfölja de leads som kommer.
3. Inga fler tips, bara kör.

Stort tack Thomas för att du delat med dig av er exportresa!

Veg of Lunds hemsida
Veg of Lunds Instagram
Veg of Lunds Facebook

Photo: Veg of Lund/DUG

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish