Photo: Business Sweden
 

Trots coronapandemin som lett till inställda mässor och reseförbud, har Swedish Bee Company, med hjälp av Business Sweden, precis lanserat sin honung på ett lanseringsevent tillsammans med en ny importör i Tokyo.

Mats, varför satsar ni på export?

Jag grundade Swedish Bee Company 2018, och tanken var redan från början att satsa på export. Jag jobbade mycket med internationella kontakter innan jag började med biodling. Det kändes därför naturligt att fortsätta med det. Vi samarbetar med andra biodlare och aktörer inom svensk biodlarnäring, och jag är övertygad om att det finns en nisch för svenska biprodukter med premiumvärdering på rätt marknader. Jag har också inspirerats av hur länder som är stora inom biodling arbetar med export av sina produkter.

Finns det något särskilt som utmärker svensk honung utomlands?

Svenska produkter har ofta en positiv klang i många länder. De uppfattas som säkra, äkta produkter av hög kvalitet. Det ska vi vara glada för och vara rädda om. I kombination med att Sverige är ett förhållandevis glesbefolkat land hävdar vi att den honung vi producerar kommer från platser bortom de stora allfarvägarna. Vi berättar också att det är en ”slow tech” produkt färdig att äta direkt från bikupan där ingen mänsklig hand har påverkat processen. Svensk honung så som den traditionellt produceras är en genuin produkt av hög kvalitet. Det tänker vi inte alltid på i Sverige eftersom det är så självklart för oss vilket stämmer för många andra livsmedel också.

Varför satsar ni just på Asien?

Länder i Asien identifierades som intressanta i ett projekt som föreningarna Svenska Bin* och Biodlingsföretagarna** drev där Business Sweden gjorde en marknadsundersökning. Som medlem i dessa föreningar har jag kunnat dra nytta av den kunskapen. En tidigare rapport från Business Sweden avseende svensk livsmedelsexport visade också på potentialen i de här länderna. Det finns andra länder som också är intressanta.

Hur har pandemin påverkat era planer? Och hur hanterar ni det?

Vi är nya på livsmedelsexport och 2020 var tänkt att bli året då saker skulle börja hända. Under våren 2020 skulle jag ha varit i Try Swedish-montern på Foodex i Tokyo tillsammans med Svenska Bin och senare med mitt företag i Singapore med Try Swedish. Allt sådant ställdes in på grund av Covid-19. Try Swedish Japan gjorde ett bra arbete med att istället för den inställda mässan leta fram intresserade importörer i Japan som vi hade Teamsmöten med. En av dessa importörer är fortsatt intresserad och vi har inlett ett lokalt samarbete med dem.

Vad blir nästa steg framöver?

Att fortsätta bygga förtroende i relationen med distributören i Japan och att stötta dem med marknadsföringsmaterial. Vi vill att det ska bli en långsiktig affärsrelation. Vi kommer också att titta på andra länder för att bredda oss.

Slutligen, vilka är dina fem bästa tips för en lyckad exportresa?

1. Tänk långsiktigt och var beredd på att behöva ligga ute med en del likviditet innan det börjar komma in pengar. Bygg förtroende och agera för ett långsiktigt partnerskap.
2. Tänk igenom vilka betal- och leveransvillkor som passar din verksamhet och ha detta klart innan förhandlingar med motparten börjar.
3. Tänk igenom hur betalningarna ska säkras. Förskott? Letter of credit?
4. Säkra upp din kapacitet för att kunna leverera det som efterfrågas.
5. Om något går fel under en leverans (och du vet om det) så informera om detta innan motparten själv upptäcker det. Erbjud lösningar på problemet.

* Svenska Bin är en ideell förening vars syfte är att väcka intresse för svensk honung i Sverige och utomlands. Organisationen har tidigare deltagit med Try Swedish på NOFF mässan i Malmö och skulle ha varit på Foodex 2020 i Tokyo.
** Biodlingsföretagarna är en ideell förening som samlar yrkesbiodlare.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish