Nu har vi uppdaterat analysen 2021!

Inom en strategisk multi-marknadsanalys visar Business Sweden exportmarknaderna med högst potential utefter tolv olika livsmedelssegment. Av ett analyserat urval av 50 länder, har 22st marknader med potential för livsmedelsexport identifierats. Av dessa visar sig 14 marknader ha bredast potential , dvs bäst förutsättningar, för flest svenska livsmedels exportkategorier.

Ladda ned här: Analys av exportpotentialen utifrån livsmedelssegment 2020

Ladda ner här: Analys av exportpotentialen utifrån livsmedelssegment 2020 (komprimerad version) 

Rapporten visar att det finns god förutsättning för svensk livsmedelsindustri givet hållbara och snabbfotade företag med innovativa och säkra produkter. Tre marknader med extra hög exportpotential identifierades per segment. Totalt identifierades 14 marknader där Hongkong, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland visar bredast potential för svenska livsmedelsföretag.

Interaktiv landningssida för analysen (2018 upplaga).

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish