Photo: Björn Hellman, VD Livsmedelsföretagen på en tidigare Team Sweden Livsmedel dag
 

Den 16 juni arrangeras på nytt Team Sweden Livsmedel som denna gång fokuserar på hållbarhet. Ett gediget hållbarhetsarbete har blivit en självklarhet och en tydlig konkurrensfördel. Vid marknadsföring av svenska livsmedel globalt lyfts ofta mervärde kopplat till hållbarhet fram. Idag arbetar både EU och FN med för att göra livsmedelssystemet mer hållbart med exempelvis Från jord till bord-strategin (”Farm to Fork”).

Hur påverkar det dig som livsmedelsföretagare och hur ser de globala hållbarhetstrenderna ut? Hur kan en livsmedelsproducent ta vara på möjligheten att adressera en hållbarhetsutmaning och samtidigt vara konkurrenskraftiga? Som vanligt blir det också en utblick till några marknader där det pågår aktiviteter inom ramen för Try Swedish!, med särskilt hållbarhetsfokus. Förmiddagen modereras av regeringens nationella exportsamordnare för livsmedelssektorn, Johan Krallis Anell.

Välkommen till ett Team Sweden Livsmedel där du deltar digitalt och som kommer att inledas av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Tid: 16 juni, klockan 09.00 -12.00
Plats: Digitalt via Teams

Här kan du ta del av presentationerna som visades.

Anmälan: Anmäl dig senast den 14 juni genom att maila till Lidia H Strömberg, lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se.
Frågor: Kontakta regeringens nationella exportsamordnare Johan Krallis Anell, johan.krallis.anell@regeringskansliet.se, 070–268 49 36

Program
09.00–09.05 Inledning Landsbygdsminister Jennie Nilsson
09.05-09.25 Omvänt scenario, vad är viktigt när Axfood köper in utländska livsmedel? Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood (TBC
09.25-09.45 Är svenska livsmedelsprodukter konkurrenskraftiga ur hållbarhetssynpunkt? Ulf Sonesson, Forsknings- och Affärsutvecklingsansvarig, RISE
09.45-10.05 Avgörande faktorer för att investera i framtidens hållbara livsmedelsprodukter, Peter Odemark, Managing Partner Re:Food, Gullspång Invest
10.05-10.20 Fazers arbete med hållbarhet och nya innovativa produkter, Martin Pardell, Fazer Kvarn Sverige
10.20-10.35 Globalt policyskapande för att ställa om livsmedelssystemet, Malin Jörnehag och Peter af Wetterstedt, Näringsdepartementet

Bensträckare

10.40-10.50 Uppdatering från livsmedelsexportprogrammet Try Swedish! Maria Varnauskas, Global Manager Try Swedish Exportprogram, Business Sweden
10.50- 11.05 Sanghyun Park, Business Sweden Sydkorea, TBC
11.05-11.20 Carrie Chan, Business Sweden Hong Kong
11.20-11.35 Carl Norsten, Business Sweden Japan
11.35-11.50 Cassandra Chua, Business Sweden Singapore
11.50-12.00 Utvecklingen av svensk livsmedelsexport, Fredrik Fexe vice VD Business Sweden och avgående ordförande i livsmedelsexportprogrammet Try Swedish

Team Sweden Livsmedel är en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, företag och branschorganisationer såväl som myndigheter. Det ska framför allt vara en tydlig plattform för näringslivet att få stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor och ett viktigt steg i att utveckla ett tätt exportsamarbete för alla inblandade aktörer.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish