Photo: Abba Seafood
Photo: Abba Seafood
 

Try Swedish tillsammans med regionen i Västra Götaland och Rise driver ett livsmedelsexportnätverk där företag kan träffas och utbyta erfarenheter samt hitta nya samarbeten och få mer kunskap kring internationell expansion.  Nästa träff sker 10 februari, 10-13 på Lokal Bommen Stationshuset konferens, Bergslagsgatan 2, Göteborg.

Anmäl dig här. 

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish