13.30 Välkomna, presentationsrunda av samtliga

13.40: Stöd, råd och tips vid exportsatsningar, Maria Lundberg, Business Sweden

14:20: Finansieringsmöjligheter för din export, VGR

14.35 Regionala stöd för livsmedelsföretag, VGR & RISE

14.50: Uppdateringar Try Swedish, Maria Kärnerud 

15.00 Avslut & mingelfika

Anmäl dig genom att klicka här.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish