Hos go2market är produkterna listade i butiken i Köln samt digitala butiken under en begränsad period, och konsumenter som köper produkterna ger dig direkt feedback genom att besvara digitala enkäter om just din produkt. Genom go2markets marknadsundersökningar får ditt företag direkt förståelse för konsumentbeteendet och goda försäljningsunderlag inför att ta nästa steg in på den tyska marknaden.

Grundläggande förutsättningar för att kunna delta i försäljningen hos go2market:

  • Ditt företag ska vara beredd att förse minst 300 st samples
  • Produkterna ska förhålla sig till tysk förpackningslag
  • Produkterna ska förhålla sig till tysk livsmedelsmärkning

Är ditt företag intresserad av att delta? Kontakta Emelie.Bergendahl@Business-Sweden.se och Lisa.Ostberg@business-sweden.se

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish