Är Storbritannien nästa steg i din internationella plan, eller vill du nå ut till en bredare marknad där? Nu har du möjlighet att delta med dina produkter i en virutuell provsmakning med ledande distributörer i UK.

Bästa sättet att ta sig in hos retailers på många marknader är via distributörer, så även i UK. Vi hjälper dig förbereda dig för dessa virituella one-on-one möten och är dina fötter på marken.

Ta kontakt med Ebba.Deijenberg@business-sweden.se för mer information.

Vad får du ut av ett deltagande?

  • Direkt access till ledande distributörer i UK.
  •  Möjlighet till ett digitalt one-on-one möte för att inleda dialogen.
  • Praktiskt stöd från Business Sweden lokalt, mötesförberedelser, koordinera utskick av prover.
  • Du kan sköta allt från Sverige, och spar in på reskostnader och tid (extra plus under corona).

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish