Under den globala pandemin är det svårare för svenska producenter av livsmedel och drycker att nå ut internationellt. Många länder har infört reseförbud eller karantänlagar och i princip alla mässor samt affärsevenemang har ställts in eller skjutits upp, därför har svenska mat- och dryckesproducenter uttryckt en önskan om alternativ till dessa aktiviteter.

Try Swedish har därför inlett ett samarbete med den digitala B2B-matchningsplattformen Wabel, som ett komplement till övriga Try Swedish aktivteter, för att kunna visa upp svenska mat- och dryckesproducenter för internationella inköpare och distributörer, främst från Europa.

Summits per produktkategori

Wabel anordnar dedikerade summits för olika produktkategorier (fryst, skaldjur, kött, drycker och ingredienser etc.) där matchmaking äger rum och företag erbjuds minst åtta relevanta digitala möten baserade på verkliga projekt och köparnas behov.

Try Swedish erbjuder genom detta partnerskap svenska företag möjligheten att delta i en Wabel summit till ett subventionerat pris, därutöver erbjuds deltagande företag relevant stöd före, under och efter mötena.

Svenska livsmedelsföretag kan genom Business Sweden delta på följande Wabel summits:

– Grocery summit – focus brands & private label (TBA, June, 2022)
– Impulse & Snack summit – focus brands (6 – 9 June, 2022)
– Chocolate & Confectionary summit – focus brands (6 – 9 June, 2022)
– Breakfast & Hot drinks summit – focus brands (6 – 9 June, 2022)
– Savoury & Seasoning summit – focus brands (6 – 9 June, 2022)
– Sport, Health & Diet summit – focus brands (6 – 9 June, 2022)
– Off-trade Wine summit – focus brands & private label (15 – 17 June, 2022)
– Off-trade Spirits summit – focus brands & private label (15 – 17 June, 2022)
– Beers, Ciders & Selzers summit– focus brands & private label (15 – 16 June, 2022)

Vill du att ditt företag ska delta på en Wabel summit 2022?

Kontakta Charlotte.Stromback@business-sweden.se eller Sofia.Kristensson@business-sweden.se för mer information och anmälan, senast sex veckor innan respektive summit.

Gå gärna in och läs mer på www.wabel.com

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish