Photo: Business Sweden, utställare Anuga 2019
 

Try Swedish medverkan på Anuga i oktober 2023 är en del av Business Swedens långsiktiga arbete för att marknadsföra svenska produkter och få internationella inköpare att välja svenskt.

Svenska företag från livsmedels- och dryckesindustrin har nu möjlighet att boka en monter i Try Swedish-paviljongen för att marknadsföra sina produkter till globala distributörer och återförsäljare, som en del av “Swedish”-erbjudandet.

Try Swedish-paviljongen är planerat att placeras centralt i Anugas “Fine food”-hall, i närheten av de finska och norska paviljongerna.

Antalet inkomna förhandsregistreringar kommer att avgöra om Try Swedish kommer att ställa ut på Anuga 2023 eller inte. Try Swedens deltagande på Anuga 2023 kommer att bekräftas i början av 2023.

Om du vill veta mer eller förhandsregistrera ditt deltagande i Try Swedish paviljong på Anuga 2023, kontakta Mojan Kananian eller Ebba Gustafsson.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish