Photo: Björn Hellman, VD Livsmedelsföretagen på en tidigare Team Sweden Livsmedel dag
 

Den 11 november arrangerades Team Sweden Livsmedel som belyser hur svensk livsmedelsexport har utvecklats under coronapandemin.

Coronapandemin har påverkat alla samhällen globalt och med det våra konsumtionsmönster. Det kommer bland annat att bli presentationer från olika världsdelar som beskriver hur Covid19 har påverkat marknaden och ett försök till att besvara frågorna vad som kommer att hända efter pandemin och hur den skapar nya globala trender både på kort och lång sikt.

Program
Del ett kan du se här.
10.00–10.15 Inledning Landsbygdsminister Jennie Nilsson
10.15–10.35 Utveckling av livsmedelsexporten under Covid-19 Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden
10.35–10.55 Vad hindrar livsmedelsexporten? En ny rapport från Livsmedelsföretagen Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen
10.55–11.15 Globala och nationella trender för e-handel Peter Muld, Chief Strategy & Digital officer på ICA Sverige
11.15–11.25 Salad Plate, ett verktyg för digital match-making Ida Stjernström, Business Sweden Singapore
11.25–11.45 Efter apokalypsens ryttare; Matkulturellt trendskifte eller ”business as usual”? Richard Tellström, Docent i måltidskunskap och expert på Sverige lantbruksuniversitets framtidsmatplattform ”SLU Future”, medverkat i TV-serier som Historieätarna och Landet Brunsås
11.45–12.00 På gång i livsmedelsexportprogrammet Try Swedish! Maria Varnauskas, programansvarig Try Swedish Exportprogram, Business Sweden

På gång i världen
Del två kan du se här.
13.00–13.20 Asien, Carl Norsten, Business Sweden Japan
13.20–13.40 Europa, Edward Lindquist, Business Sweden UK
13.40–14.00 USA/Kanada, Caleb Chapman, Business Sweden Kanada
14.00–14.15 Livsmedelsexporten efter coronapandemin, Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

Team Sweden Livsmedel är en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, företag och branschorganisationer såväl som myndigheter. Det ska framför allt vara en tydlig plattform för näringslivet att få stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor och ett viktigt steg i att utveckla ett tätt exportsamarbete för alla inblandade aktörer.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish