David och Jonas, hur hjälper ni svenska livsmedelsföretag?

Genom rådgivning, coaching och möten där ambitionen är att företagen får en tydlig exportstrategi att arbeta utifrån. Vi utvärderar exportpotentialen för respektive kategori och identifierar marknader för företagen att utveckla och växa på.

Finns det några program eller konkreta verktyg som ni kan tillhandahålla?

Exporterande livsmedelsföretag har möjlighet att ta del av vårt Food Accelerator Program (FAP) där vi erbjuder bl.a. affärsrådgivning och skräddarsydda projekt med målet att växa företagens export på utvalda marknader. Som del i affärsrådgivningen utgår vi från processen steps-to-export där företagen har möjlighet att skapa en detaljerad exportplan. Verktyget finns även tillgängligt digitalt via online steps-to-export.

Vilka fällor verkar företagen hamna i när de börjar med export?

Alltför ofta ser vi att företagen inte gjort en tillräckligt bra analys eller benchmark vad gäller potentiella marknader, där faran blir att marknaden identifieras utifrån en distributörs perspektiv. Vi ser här att många företag ingår partnersamarbeten utan att ha utvärderat partnerns kapacitet och kunskap om marknaden men även potentialen för marknaden som helhet. En annan fälla vi snappat upp handlar om att produkterna inte är anpassade eller godkända för de marknader man väljer att bearbeta.

Slutligen, vilka är era främsta tips för en lyckad export?

1. Gör en gedigen analys av marknad(er) och partner(s) innan ni börjar exportera.
2. Avsätt tid och resurser i företaget för exportsatsningen.
3. Budgetera för exportsatsningen där exempelvis deltagande på mässor och events bör ingå men även marknadsföringsaktiviteter lokalt. Tänk på att en separat marknadsföringsbudget oftast är ett krav som dyker upp vid samarbeten inom dagligvaruhandeln.
4. Kommunikationsverktyg inkl. hemsida skall finnas tillgängligt på engelska (i vissa fall även på lokala språk).

Stort tack David och Jonas för att ni delat med er av er kunskap och era lärdomar!

Det finns tre Global Business Developers som arbetar med specifikt stöd till livsmedelsföretag; Jonas Englund baserad i Göteborg, Astrid Hackl baserad i Malmö, samt Maria Kärnerud som är baserad i Stockholm.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish