Photo: Business Sweden
 

Det nya året och decenniet började i optimistisk anda med nöjda exportföretag. Men i samband med att WHO den 12 mars deklarerade att coronavirusutbrottet är en pandemi tvärnitade världsekonomin. Coronapandemin är ett allvarligt hot mot folkhälsan i världen liksom mot den globala ekonomin. Förtroendet hos företag och hushåll är mer eller mindre i fritt fall i stora delar av världen. Indikatorer som inköpschefsindex och konsumentförtroende är nere på samma låga nivå eller ännu lägre än vid finanskrisen 2008/2009. Det indikerar att krisen är allvarlig och att de globala ekonomiska effekterna kommer att bli betydande. Hur djup och långvarig krisen blir och vilka långsiktiga effekter man kan vänta sig är emellertid oklart. Coronakrisen är unik då virusutbrottet slår mot både utbud och efterfrågan samtidigt och lika allvarligt och nästan samtidigt i alla de större regionerna i världen. Det har aldrig har hänt tidigare och det tvingar världsekonomin att navigera i okänt vatten.

Att världen stänger ner är dåliga nyheter för en liten öppen ekonomi som den svenska med ett högt internationaliserat näringsliv och stort beroende av omvärlden. Är då 2020 att se som ett förlorat år? Det enkla svaret är att ingen riktigt vet och att det beror på hur långvariga nedstängningarna blir och hur effektiva de åtgärder som vidtas är. Om vi hamnar i en utdragen situation där väldigt många företag slås ut och arbetslösheten stiger markant är läget besvärligt. Då kan vi vänta oss en mycket svag efterfrågan under många år framåt.

I takt med att allt fler länder öppnar upp sina ekonomier och lättar på restriktionerna kommer aktiviteten gradvis tillbaka. Den största osäkerheten är kring hur snabb återhämtningen blir. Det finns en oro för att nedstängningarna blir långvariga liksom en ny våg av infektioner när man lättar på restriktionerna. Samtidigt finns det hopp om att man gör vetenskapliga framsteg som möjliggör en snabbare återgång till normal aktivitet.

Utsikter för de olika regionerna

I stora delar av Asien – inte minst i Kina – har man öppnat upp och lättat på restriktionerna. Det har medfört att förtroendet hos företag och hushåll är på väg uppåt och att aktiviteten i ekonomierna har stigit påtagligt. Svag efterfrågan från omvärlden är dock fortsatt en hämmande faktor som håller tillbaka tillväxttakten. I takt med att länderna i Europa och Nordamerika gradvis öppnar upp och släpper på restriktionerna kommer förtroendet tillbaka även här, men där är vi inte än.

Bedömningen i nuläget (den 11 maj) är att vi i under andra kvartalet fortsatt kommer att se en nedgång i förtroendeindikatorer och ekonomisk aktivitet i både Europa och Nordamerika medan Asien sammantaget ligger före och har vänt upp. Tredje kvartalet bör vi se en vändning även i Europa och Nordamerika. Efterfrågeutvecklingen förblir dock svag då världens ekonomier är beroende av varandra. Här bör det poängteras att när vi säger att det vänder upp är det tillväxtsiffrorna som bottnar, det vill säga fallet bromsas upp. Tillväxttalen i flertalet länder kommer fortsatt vara negativa åtminstone resten av året. I exempelvis Italien och Spanien håller de negativa tillväxttalen med största sannolikhet i sig även första kvartalet 2021.

När världen stänger ner blir det tufft för de svenska exportföretagen. Det viktigaste i det korta perspektivet är att rädda så många företag som möjligt så att de står redo när väl vändningen kommer.

Lena Sellgren
Chefsekonom
Business Sweden

Photo: Business Sweden

För att prenumerera på Business Swedens veckovis uppdaterade “Covid-19 global executive brief”, klicka här.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish