Try Swedish är det internationella koncept som Business Sweden använder för att marknadsföra den svenska livsmedelsindustrin utomlands i syfte att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter och trigga potentiella marknader och internationella köpare.

Varje år genomför Business Sweden aktiviteter med målsättningen att hjälpa svenska företag ut i världen samt att bidra till ökad svensk livsmedelsexport. Detta sker i form av inköpssamarbeten, matchmaking, testförsäljning i butik, marknadsbesök och deltagande på internationella mässor i gemensamma svenska samlingsmontrar. Kommande aktiviteter, samarbeten och seminarium kan du hitta här.

På hemmaplan genomförs seminarier i syfte att informera, inspirera och kompetensutveckla. Vi informerar om märkningar och krav, trender i handeln, presenterar marknadskartläggningar och ger exportrådgivning. Den nätbaserade Livsmedelsguiden ger ingående information om märkningar och krav på olika marknader.

Livsmedelsstudie

För att kunna stödja de svenska företagen bättre har Business Sweden analyserat exportpotentialen för 12 livsmedelssegment. Rapporten visar att det finns god förutsättning för svensk livsmedelsindustri givet våra hållbara och snabbfotade företag med innovativa och säkra produkter. Tre marknader med extra hög exportpotential identifierades per segment. Totalt identifierades 14 marknader där Hongkong, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland visar bredast potential för svenska livsmedelsföretag.

Nyhetsbrev

Här hittar du information om våra nyhetsbrev och här kan du signa up för kommande utskick.

Följ oss gärna på sociala medier för mer information:
Try Swedish på Facebook
Try Swedish på LinkedIn för svenska livsmedelsföretag
Try Swedish på Instagram

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish