Businessmen making handshake with his partner in cafe - business etiquette, congratulation, merger and acquisition concepts
 

Svensk export och Try Swedish exportaktiviteter är inget undantag. Vi har i dagsläget 6st inställda eller framskjutna mässor av totalt 10 stycken inplanerade 2020 inom exportprogrammet.

Situationen i nuläget ser ut som följer:

– Expo West 2020, Anaheim Kalifornien, inställd. Try Swedish kommer att delta på Expo West, 2-6 mars 2021

– FoodEx Japan 2020, Tokyo, inställd. Try Swedish kommer att vara med på Foodex 9-12 mars 2021

– Food & Hotels Asia 2020, Singapore framskjuten. Try Swedish kommer att vara med på Food & Hotels Asia, 2-5 mars 2021.

– SIAL Canada 2020, Toronto, mässan är tillsvidare framflyttad till 5-7 augusti 2020.

– SIAL China, SIAL China 2020,Shanghai , mässan framflyttad till 28-30 september 2020. Try Swedish kommer inte att ha en samlingsmonter på plats.

– PLMA 2020, Amsterdam, framskjuten. Try Swedish kommer att vara med på PLMA den 2-3december 2020

Följande mässor under hösten/vintern som planerats och där Try Swedish kommer att ha en samlingsmonter är;

– SIAL Paris, 18-22 oktober, 2020.
– Nordic Organic Food Fair, 11-12 november, 2020.
– Food Ingredients Europe, 1-3 december, 2020.

Inbjudan till dessa mässor kommer att skickas ut inom kort.

För frågor kan ni höra av er till respektive projektledare, se kalendariet.

Webinars

Try Swedish exportprogram kommer under april månad att bjuda in till 3 st webinars på temat ”Effekter av covid-19 på livsmedelsmarknaden i våra fokusländer inom programmet”.
Vid dessa tillfällen finns möjlighet att uppdatera sig inom bl a följande frågeställningar;

  • Påverkas import restriktioner och procedurer?
  • Påverkas kontrollen av importerade livsmedel?
  • Ändras konsumtionsmönster?
  • Vilka aktiviteter planeras på respektive fokusmarknad då mässor skjuts fram eller ställs in?

8 april Webinar Asien med information från marknaderna i Japan, Sydkorea, Kina, Hong Kong och Singapore.

22 april Webinar Europa med information från Storbritannien, Tyskland och Benelux länderna.

29 april Webinar Nordamerika med information från USA och Kanada.

För anmälan till dessa Webinars, mejla till elina.uebel@business-sweden.se

Individuellt stöd till livsmedelsbolag

Try Swedish programmet erbjuder utöver dessa samlingsaktiviteter även individuellt subventionerat stöd till livsmedelsbolag med upp till 250st anställda och 500MSEK i omsättning. Det handlar om tjänster som t ex distributörssökning, marknadscheck, konkurrensanalyser.

Om intresse finns för detta kontakta gärna någon av våra dedikerade affärsutvecklare inom livsmedel:
Göteborg: Jonas.Englund@business-sweden.se
Stockholm: Maria.Kärnerud@business-sweden.se
Malmö: Astrid.Hackl@business-sweden.se

Eller ta direkt kontakt med våra dedikerade livsmedelsansvariga på respektive fokusmarknad.

Vi på Business Sweden jobbar för att hjälpa dig att upprätthålla dina affärer i coronavirusets tid. Genom dygnet-runt-support erbjuder vi stöttning inom tre nyckelområden: säkerställa globala leverans- och logistikkedjor, försvara din marknadsposition med stärkta kundrelationer och att få kontroll över pandemins effekter på dina lokala marknader.

Inom Try Swedish Exportprogrammet finns vi här för att svara på frågor och för att ge support till alla livsmedelsbolag i Sverige. På Try Swedish.com ser ni alla våra kontaktuppgifter, inom Sverige och till våra utlandskontor.

Varmt välkomna att höra av er till oss !

Maria Varnauskas
Manager Try Swedish Exportprogram

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish