Photo: Business Sweden
 

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin, handlingsplan del två 2020-2025, har Business Sweden fått förnyat förtroende att främja svensk livsmedelsexport och bidra till att den ökar så att vi når målet om 100 miljarder kronor till 2030.

Regeringen avsätter 122 miljoner kronor under perioden 2020-2025 för livsmedelsexportfrämjande inom ramen för Try Swedish exportprogram.

Det innebär en fortsatt satsning på, och en ökning av antalet, svenska samlingsmontrar på de stora internationella livsmedelsmässorna runt om i världen. Det innebär också en fortsatt satsning på dedikerade livsmedelsansvariga personer i tillväxtmarknaderna utanför Europa. Liksom en fortsättning på säljfrämjande aktiviteter utomlands såsom matchmaking events och food business days, liksom utgående företagsdelegationer.

Att bjuda in utländska inköpare till Sverige för att träffa svenska producenter och få en bättre kunskap och förståelse för vilka mervärden svensk livsmedelsproduktion kan erbjuda ligger i planen för 2020 och framåt.

Fortsatt satsar vi på livsmedelsacceleratorn inom ramen för det regionala små företagsprogrammet med dedikerade livsmedelsansvariga affärsrådgivare samt subventionerade tjänster till företagen.

Teamet med affärsrådgivare runt om i Sverige, förstärks nu ytterligare med en person i Skåne som kommer att stödja företagen.

Maria Varnauskas
Manager Try Swedish Exportprogam

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish