Maria Varnauskas, Manager – Try Swedish Exportprogram, Business Sweden
 

Den svenska livsmedelsexporten fortsätter att öka, om än i något lägre takt än prognosticerat innan pandemin. Vissa livsmedelsbolag rapporterar rekordhöga exportsiffror, andra har det betydligt tuffare.

Uppdaterad livsmedelsanalys och SME stöd

Inom exportfrämjandet arbetar Business Sweden intensivt med att fortsätta att stödja företagen i att utveckla sina exportaffärer. Att välja rätt exportmarknad är grundläggande i en lyckad exportstrategi. Under 2018 tog Business Sweden på uppdrag av Näringsdepartementet fram en omfattande global exportpotentialanalys per livsmedelskategori. En rapport som ger vägledning till var i världen potentialen är störst för Sveriges 12st viktigaste export kategorier inom livsmedel. Denna studie har nyligen uppdaterats med färska siffror och med hänsyn till effekterna av den pågående pandemin. Analysen finns i sin helhet att ladda ner från Try Swedish hemsida.

Try Swedish programmet fortsätter att erbjuda individuellt riktat stöd till SME bolag i form av kostnadsfri hjälp med viss marknadsinformation (Export Validation) samt subventionerade exportprojekt såsom t ex partnersökning, marknads- och konkurrentanalyser mm.

Mässaktiviteter 2021

Vårens och sommarens internationella livsmedelsmässor är uppskjutna på grund av rådande omständigheter, det gäller bl a PLMA 2021 i Amsterdam. Beskedet är att PLMA istället kommer att gå senare i höst. Gällande SIAL China 2021 i Shanghai i maj så pågår diskussioner om alternativ till mässan.

Foodex Japan är en av Asiens största livsmedelsmässor med, i vanliga fall, över 85 000 besökare under fyra dagar. Som ett resultat av att Foodex Japan 2020 ställdes in på grund av pandemins utbrott i mars 2020 har arrangörerna anpassat upplägget inför 2021 års version. Foodex Japan 2021 är en hybridmässa med fysisk mässa 9-12 mars och match-making online under en längre period där 200 000 inköpare och branschfolk kan knyta nya kontakter med leverantörer, distributörer etc. via en virtuell mässa.

Try Swedish har anpassat sitt erbjudande på Foodex Japan till deltagande svenska företag. Vi deltar med en nedbantad fysisk monter på mässgolvet 9-12 mars för att kunna fokusera mer på den virtuella mässan och sätta upp möten efter mässan mellan deltagande svenska företag och potentiella partners, inköpare etc. Business Sweden representerar merparten av bolagen på plats under mässan. Några av de svenska bolagen representeras av sin japanska distributör. Deltagande företag har kunnat skicka varuprover i förväg. Smakprovning kan på sätt genomföras i realtid under mötena. Vår förhoppning är att skapa motsvarande värde jämfört med att ställa ut på plats och för deltagande företag att knyta nya kontakter i en tid då det är svårt att besöka internationella mässor på plats.”

Try Swedish programmet planerar (än så länge) för ett deltagande och en samlingsmonter på Anuga 2021 (okt) Nordic Organic Food Fair (nov) samt på Food Ingredients 2021 (dec). Ett uppdaterat Try Swedish monterkoncept med fokus på hållbarhet är framtaget och klart att lanseras i samband med att mässorna på nytt kommer igång.

Digitala plattformar

Vi fortsätter att satsa på samverkan med digitala plattformar för att erbjuda livsmedelsbolag möjligheten att möta nya globala kunder. Utöver pågående samarbete med Saladplate (B2B) i Singapore /Asien har samarbete inletts med (B2B) plattformen Wabel i Paris /Europa. Dessa utgör intressanta alternativ till inställda mässor och de kan beroende på utfall fortsättningsvis komma att bli spännande marknadsförings- och- säljkanaler vid sidan av mässorna när de kommer igång.

Pågående e-handelssamarbeten är Redmart (Singapore), Market Kurly (SydKorea) och följande är på väg att startas upp under våren; HKTV i (HongKong), TMall (Kina) och Rakuten (Japan).

Try Swedish aktivitetskalender hålls löpande uppdaterad på hemsidan, där mer detaljerad information finns att hämta om de olika aktiviteterna under året samt möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i dessa.

Webinarier

Den mycket uppskattade webinarieserien om USA marknaden som genomfördes under november-december förra året kommer att fortsätta under våren. Teman kommer att vara allt ifrån regelverk (FDA) till möten med importör, distributör mm. Under 2021 kommer Try Swedish programmet även att utöka antalet digitala distributörsträffar till fler prioriterade marknader.

Under våren bjuder vi även in till en serie Take Away sessions, webinarier för att informera och inspirera till nya exportaffärer. Nästa tillfälle att lyssna in till är den 17 mars, håll utkik och anmäl er!

Try Swedish Exportprogrammet erbjuder en lång rad med aktiviteter under 2021 och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom programmet för att möta globala trender och svenska bolags intressen och behov.

I detta nyhetsbrev finner ni en kortfattad kundenkät bifogad. Vi skulle bli väldigt glada om ni tog er tid att fylla i den. Era svar kommer att hjälpa oss att prioritera det som ni efterfrågar mest.

Bästa hälsningar,
Maria Varnauskas
Manager Try Swedish Exportprogram
Maria.varnauskas@business-sweden.se
Mars 2021

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish