Maria Varnauskas, Manager – Try Swedish Exportprogram, Business Sweden
 

Vi befinner oss fortsatt i en turbulent tid präglad av oro och osäkerhet om framtiden på grund av Corona pandemins utbredning och konsekvenser.

Till detta nummer av Try Swedish nyhetsbrev har vi bjudit in två chefsekonomer som ger sin syn på läget och utvecklingen framåt. Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren som ger sin övergripande bild över hur svensk export påverkas av den pågående pandemin. Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdahl som visar hur pandemin under första kvartalet 2020 slår mot de svenska livsmedelsföretagens export.

Try Swedish Exportprogrammets aktiviteter fortsätter att anpassas till de rådande och föränderliga omständigheterna. Coronapandemin sätter mycket ur spel, men inom exportprogrammet söker vi på flera olika sätt att stödja svenska livsmedelsföretags exportutveckling.

Genomförda Webinars

Under april månad genomförde vi tre Webinars under temat ”Effekter av covid-19 på livsmedelsmarknader i våra fokusländer inom programmet”. Asien var först ut , därefter Europa och slutligen Nordamerika. Här hittar du ett sammandrag av innehållet från presentationerna.

Efter sommaren, då mycket har hunnit hända, kommer vi att arrangera tre uppföljande Webinars på samma tema.

Trender i spåren av Corona

Vi ser att det varit en global tendens till panikköp av vissa basvaror särskilt i början av pandemins utbredning. Vi konstaterade i samband med marknadsanalysen inför seminarierna att det på samtliga fokusmarknader finns ett tydligt förändrat konsumtionsmönster, med ökade matinköp online. Även i traditionella marknader som Tyskland med sina stora hyper och super markets ser man en ökad online försäljning av livsmedel. Utvecklingen inom e-handel av livsmedel var redan innan coronapandemin snabbt växande i många länder (även om det var från låga nivåer) men har nu rusat i spåren av Covid-19.

Vidare ser vi att det i större utsträckning än tidigare efterfrågas livsmedel som är hälsosamma och som stärker immunförsvaret.

En annan trend i spåren av Corona är att det i en del marknader uppstår en brist på nödvändiga basvaror som ett resultat av att marknader tillfälligt stänger ner sin export för att tillgodose hemmamarknaden och öka egna lager. En annan anledning är att brist på arbetskraft (vanligtvis importerad) påverkar jordbruksproduktionen och exportmöjligheterna från vissa länder. Länder som framförallt berörs är de som har en hög andel importerade livsmedel, framförallt i Asien.

Pågående aktiviteter

Inom Try Swedish programmet har vi påbörjat ett arbete med att identifiera vilka marknader som drabbats av varubrist och vilka varukategorier det gäller för att se om möjligheter finns för svenska livsmedelsföretag att leverera livsmedel till dessa.

Vidare undersöker vi nu möjligheterna att inleda fler samarbeten med ytterligare e-handelsaktörer runt om i världen med fokus på livsmedelsförsäljning online.För senast uppdaterade information om mässorna som vi har planerat delta, gå in på aktivitetskalendern här på Try Swedish.com eller kontakta oss direkt.

Corona Response fortsatt support

Try Swedish exportprogrammet fortsätter att vara en del av den Corona Response support som Business Sweden erbjuder alla exportföretag kostnadsfri stöttning inom tre nyckelområden.

  • Att säkerställa globala leverans-och-logistik kedjor
  • Att försvara Din marknadsposition och stärka kundrelationer
  • Att få kontroll över pandemins effekter

Food Tech framtiden

Många spännande och innovativa Food Tech lösningar utvecklas i Sverige idag. De är oerhört viktiga och kommer att bidra till svensk livsmedelsindustris fortsatta utveckling bl.a. inom hållbarhet. Det kommer att öka branschens globala konkurrenskraft och lönsamhet.

Try Swedish programmet har inlett ett samarbete med Foodtech acceleratorn Bloomer. Bakom acceleratorn står Coop, Norrsken Foundation och Sweden Foodtech. Bloomer är ett unikt program som erbjuder rätt förutsättningar för entreprenörer som vill göra skillnad. Entreprenörer som med sina lösningar vill göra matbranschen mer hållbar. Syftet är vidare att stödja entreprenörer att snabbt få ut sin lösning eller tjänst i mat-Sverige och vidare ut i världen.

Business Sweden/Try Swedish erbjuder genom Bloomer deltagande företag kostnadsfritt stöd i att utveckla sin internationaliseringsstrategi. Det innebär bl.a. hjälp med att prioritera bland olika exportmöjligheter, stöd att bygga ett business case för den internationella marknaden, samt stöd i hur man kan hitta och bygga sitt eget globala ecosystem.

Varmt välkomna att höra av er till oss!

Maria Varnauskas
Manager Try Swedish Exportprogram
Maria.varnauskas@business-sweden.se

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish