Photo: Livsmedelsföretagen
 

Livsmedelsföretagen följer på regelbunden kvartalsbasis upp de ekonomiska förutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter. Årets inledande kvartal, tydligt påverkad av coronakrisen under mars månad, lyfte försäljningen (årstakt, volym) på hemmarknaden. Lite oväntat minskade dock exportvolymerna av livsmedel under perioden. Indexvärdet för exporten var, tillsammans med det andra kvartalet 2015, det lägsta som uppmätts under de 11 år som Livsmedelsföretagens konjunkturbrev har funnits. Enligt SCB ökade exporten 13 procent i värde under de två inledande månaderna i kvartalet, vilket även omräknat i volym innebär tillväxt. Det är således ett brant volymtapp i mars som drar ner hela kvartalet, åtminstone att döma av Livsmedelsföretagens volymindex.

Några tänkbara förklaringar till det abrupta exporttappet kan finnas i IKEA:s ”lock down” liksom större utländska dagligvarukedjors ”avsmalnade” inköpsbeteende. En av de svenska livsmedelsproducenternas största exportkunder är IKEA, som köper in en mycket stor andel svenskproducerade livsmedel som de säljer i sina ”livsmedelsavdelningar” världen över. När IKEA i mitten av mars bommade igen sina varuhus på flera av sina största marknader såsom Storbritannien, Spanien, USA, Frankrike och Kina, ledde detta till uteblivna beställningar för svenska livsmedelsproducenter.

Även bland större dagligvarukedjor runt om i Europa ställdes orders in av svenskproducerade livsmedel, dock av en helt annan anledning. I exempelvis Finland och Storbritannien valde större dagligvarukedjor att smalna av sortimentet i varje kategori för att mäkta med orderläggning och logistik under den europeiska hamstringsvågen. Den värsta hamstringsfasen verkar nu vara över också ute i Europa, varför den svenska livsmedelsexporten förhoppningsvis kan återgå till något som mer liknar ”business as usual” under försommaren.

Det kan i det här sammanhanget inte nog understrykas hur viktig exporten är för att bygga en stark svensk livsmedelsproduktion.

Knappt 30 procent av den svenska livsmedelsproduktionen gick under förra året på export och ofta ligger lönsamheten på det exporterade sortimentet högre än det som säljs på den svenska hemmarknaden.

Carl Eckerdal
Chefekonom
Livsmedelsföretagen

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish