Photo: Business Sweden
 

2020 har inte liknat något annat år, det kan vi lugnt konstatera. Varken för oss som individer, för samhället eller den globala handeln.

Exportutveckling 2020

När det gäller exporten har olika branscher drabbats i olika stor utsträckning. Till och med september 2020 har den totala livsmedelsexporten ökat med +8% jämfört med motsvarande period 2019 (exlusive fisk & levande djur).

I början av pandemin fanns en oro för störningar i försörjningskedjorna men detta stabiliserades relativt snabbt. Nedstängningar av samhällen ledde till att bolag som säljer till food service sektorn drabbades extremt hårt, både på hemmamarknaden och på exportmarknaderna.

Vi ser ett tapp på 6% i exporten av drycker, inkl alkohol, t om september 2020 jämfört med samma period 2019. Dryckesexporten riktar sig framförallt till food service sektorn utomlands.

Möjligheten till omställning av produktion och försäljning till dagligvaruhandeln gjorde att vissa bolag kunde kompensera för en del av tappet inom food service. Men det har inte varit möjligt för alla. Särskilt hårt har det varit för de små bolagen.

Året som gått

Inom Try Swedish exportprogrammet har planerade aktiviteter drabbats av stora störningar. Under 2020 ställdes 9st av 11st inplanerade mässor in på grund av Corona pandemin.
Eftersom det inte går att resa och träffas som vanligt har vi inom programmet startat och genomfört digitala events istället.

En serie med webinars i början av våren genomfördes där våra olika regioner i världen berättade hur coronapandemin påverkat livsmedelsbranschen och konsumtionen i respektive land.

Vi identifierade snabbt två stora trender i samband med denna kartläggning, den ena var att efterfrågan på hälsosam, vitaminrik kost som kan stärka immunförsvaret ökade kraftigt. Den andra att fler och fler människor handlade mat på nätet. Försäljningen av mat och dryck online har ökat stadigt under de senaste åren men i och med Covid-19 pandemin så exploderade fullkomligt online handeln med livsmedel globalt.

Inom Try Swedish programmet har vi tagit fasta på detta och initierat ett antal nya online (B2C) samarbeten, med aktörer som SGG.com och Market Kurly i Syd Korea, HKTV i Hong Kong, Redmart i Singapore samt vi kommer att lansera Try Swedish på T-mall i Kina nästa år.

Utöver dessa samarbeten med online retailers har Try Swedish ingått avtal med Salad Plate (B2B plattform med bas i Singapore) för att möjliggöra för svenska livsmedelsföretag att träffa inköpare från främst Asien men även från andra marknader runtom i världen. Fler samarbeten i andra marknader är planerade.

Under hösten har även en serie digitala match making events hållits, där företagen fått lyssna in till marknadspresentationer och lokala importörer/distributörer som presenterat ”go to market” strategier. Vidare har enskilda företag som är intresserade av ett möjligt framtida samarbete med dessa aktörer fått möjlighet till enskilda möten efteråt.

Hur ser strategin ut framåt för 2021 inom Try Swedish programmet?

Eftersom världen fortsatt till stora delar är stängd eller starkt begränsad för resor fortsätter vi att arrangera digitala webinars och möten samt utökar våra samarbeten med online plattformar både B2C och B2B . De digitala kanalerna kommer att finnas kvar även efter Corona pandemin och vi kommer att få se hur dessa i allt högre grad kommer att samsas med offline kanaler och fysiska mötesplatser.

Att lära sig att utnyttja de digitala verktygen som finns för att marknadsföra sina produkter och sitt varumärke blir allt viktigare för bolag idag. Influencer marketing kompletterar närvaro på sociala medier som Instagram, Facebook, websida. Detta vill vi lyfta fram som en möjlighet för exporterande livsmedelsbolag att ta tillvara på.

Efterfrågan på hälsosam mat, växtbaserat och hållbart producerad mat ökar och i det kommande Try Swedish on T-Mall projektet tar vi fasta på det och riktar oss specifikt mot kunder som efterfrågar detta.

Trots en stor satsning på e- handel och digitala mötesplatser så kommer Try Swedish programmet givetvis att även fortsättningsvis att erbjuda plats i svenska paviljonger på internationella mässor runt om i världen i takt med att den öppnas upp.

Agenda 2030 och strävan att arbeta för att nå FN:s klimatmål är något som genomsyrar alla branscher. Livsmedelsbranschen är inget undantag utan ambitionen är tydlig i hela produktionskedjan. Try Swedish Exportprogrammet tar upp hållbarhetsfrågorna i olika seminarier där vi berör te x möjligheten att göra livsmedelstransporter effektivare och hållbarare.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi håller ett högt tempo inom exportfrämjandet trots den pågående pandemin. En stor fördel för våra kunder är att vi genom våra kontor runt om i världen kan erbjuda support på plats. Något som är viktigare än någonsin med rådande reseförbud för de flesta.

Till sist så önskar vi alla inom Try Swedish teamet er alla en

Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Maria Varnauskas
Manager Try Swedish Exportprogram
Maria.varnauskas@business-sweden.se
December 2020

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish