Business Sweden kommer för första gången organisera en svensk samlingsmonter på SIAL Canada 2020. Runt 5-6 svenska företag har möjlighet att ta chansen att närvara på den viktigaste mässan inom Kanadas livsmedelsindustri. SIAL Canada kan även fungera som en inkörsport till den amerikanska marknaden.

Mässans hemsida: Sial Montreal
För mer information om Try Swedish i Kanada samt för inbjudan till att delta, var vänlig kontakta: caleb.chapman@business-sweden.se

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish