FRAMFLYTTAD TILL DECEMBER PGA CORONA

PLMA är den största mötesplatsen för livsmedelsindustrin med fokus på private label, och egna varumärken.

Mer än 2 700 utställare finns på plats, och 60 landspaviljonger. Try Swedish är en av dem!

Du är välkommen att träffa dessa utställare:

Almondy – Frozen delicious desserts, also free from gluten.
Atria – Sausages, cold cuts, marinated vegetables, sauces, vegetarian food and meal solutions.
Bofood – Climate smart, milk free, plant based healthy food products like ice cream, soft ice cream, custard, cooking cream and rapeseed oils.
Bubs Godis – Gummy and foam candy products and chocolate bars as well as chocolate for pick and mix.
Fazer – Popular varieties of muesli in different blends, one for every taste and need.
Foodimpex – Frozen berries, fruits and selected vegetables.
• Himmelstund
• Maskinpakking
Olle Svenssons – Frozen fruits and berries, sauces, salads, and beverages.
Sevan – Hummus in different flavours, Falafel, Tzatziki and Baba Ghannouge.
Svenska Lantchips – Crispy and naturally crunchy crisps in various flavours.
Trensums – Services for processing and packaging, as well as sauces, jams, stocks and drinks.

Mer information om PLMA mässan. 

Var vänlig kontakta Dario.Turelli@business-sweden.se för frågor om Try Swedish på PLMA eller Benelux/Tyskland.

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish