Evenemanget kommer att hållas på Four Seasons Hotel Seoul tillsammans med företag från totalt fyra nordiska länder.

Genom att delta kommer du att få…

  • Introduktion till trender på den koreanska livsmedelsmarkanden och få en djupare förståelse för denna stora och växande marknad med stark köpkraft, genom internt seminarium och marknadsbesök.
  • Bygga relationer med nyckelaktörer på marknaden, såsom retailers, distributörer, restaurangsektorn etc.
  • Presentera dina produkter på B2B möten med ledande aktörer på den koreanska livsmedelsmarknaden.
  • Nätverka och dela erfarenheter med koreanska affärspartners och andra nordiska exportörer.
  • Nordisk buffé tillagad av nordisk-koreansk kock.

Varför Korea?

  • Korea har en stark ställning som trendsättare i regionen, många retail företag använder Korea som en testmarknad för ett inträde i Asien.
  • Försäljningen av importerade livsmedel har ökat inom Koreanska retail sektorn på senare tid.
  • Svenska livsmedelsprodukter åtnjuter en positiv image av att representera högkvalitativa, säkra, premiumvaror.
  • Finns en mängd olika kanaler för att ta sig in på markanden.
  • Implementeringen av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea har resulterat i en borttagning av 97% av tulltarifferna, vilket även ger en positiv inverkan på livsmedelsbranschen.
Att delta i denna aktivitet kommer att ge dig marknadsinsikter, så väl som exponering mot den koreanska marknaden samt nätverksmöjligheter och B2B match making.

För inbjudan och mer information var vänlig kontakta (på engelska): SookYoung.Lim@business-sweden.se

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish