Anmäl dig redan idag! Under denna dag presenterar vi hur man på bästa sätt kan förbereda sig inför en internationell satsning av sin e-handel med särskilt fokus på livsmedelsexport. För en lyckad e-handelsexport är det ofta av stor betydelse eller till och med avgörande att anpassa sitt erbjudande lokalt på varje e-handelsmarknad.

Vi går igenom allt ifrån rent exporttekniska frågor såsom produktkrav, tull- och momsregler, dokumenthantering och legala krav till ren marknadspraxis, lokala preferenser och beteendemönster.

Kursmål

Kursens mål är att ge ökad kunskap och informera om hur man lämpligen går tillväga när man vill ta klivet ut och börja sälja livsmedel online internationellt. Vi går igenom trender, lagar, regelverk och marknadspraxis för global e-handel. Vi presenterar verktyg som företaget kan ha stor nytta av i sina förberedelser för att bli framgångsrika och effektiva internationella e-handelsföretag. Kursen ger även utrymme för case-övningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag och entreprenörer som vill sälja livsmedel online mot kunder (B2C) på andra marknader.

När: Tisdagen den 27 augusti kl 08:45 – 15:30
Plats: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Kostnad: Kostnadsfritt, subventionerat genom Try Swedish programmet. No show avgift om 500 SEK kommer att tas ut för anmälda som inte närvarar.

Ta chansen och säkra din plats redan nu!

För anmälan och frågor kan du kontakta Linda.laszlo-ek@business-sweden.se eller Christina.stantceva@business-sweden.se

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish